CONTACTE

Ideal - Oficina Jove de la Garrotxa 
Plaça Clarà, 6 
17800 Olot
972280144 
lideal@olot.cat
www.lideal.olot.cat
@lidealolot 

Institut Municipal d'Educació i Joventut - IME
Av. Sant Joan les Abadesses
17800 Olot
972270049
ime@olot.cat
ime.olot.cat
@olot.ciutatedu