PRESSUPOST PARTICIPATIU


Des de l'Ideal-OJG, ens tornem a proposar dur  a terme l'experiència de la participació directa i posem a disposició dels joves, 10.000€ (part del pressupost de l'Institut Municipal d'Educació i Joventut - IME). 5.000€ per a cada grup d'edat.

Qui pot presentar propostes? 


Hi podeu participar joves de 12 a 16 anys o de 17 a 29 anys. (5.000€ per a cada grup d'edat). No es podrà presentar la mateixa activitat més de dos anys ni activitats que ja es feien abans a la ciutat.
 • Entitats i/o grups formals juvenils
 • Grups informals de joves
 • Joves a títol individual  

El projecte de pressupost participatiu pretén... 
 • Responsabilitzar als joves en la gestió dels diners públics.
 • Aprendre a liderar i a organitzar accions.
 • Detectar necessitats i interessos de la població juvenil.  
 • Posar en valor les propostes i iniciatives dels joves i per als joves.
 • Enfortir el caràcter participatiu i la implicació dels joves en el municipi.
 • Fer més visible la transversalitat de les polítiques de Joventut.
 • Fer un exercici de democràcia directa on els joves decideixen com distribuir 10.000€ de pressupost d'activitats de joventut de l'IME.
 • Que les persones joves siguin les protagonistes i responsables de les activitats juvenils d'Olot. 
 Com s'ha de fer? 
 • A través de la presentació de propostes. La proposta es pot presentar individualment o en grup, i ha de ser:
  • Legal i ètica (seguint els principis de la Carta de les ciutats Educadores).
  • Viable econòmicament.
  • Oberta a tots els joves que hi vulguin participar.  
  • Gratuïta o molt econòmica. 
 • Farem una assemblea on debatrem les propostes.
 • Escoltarem les opinions, preferències i prioritats de tothom i després es decidirà per votació les activitats que es faran (votació per grups i individual).
 • Coma mínim un representant de cada proposta ha d'estar present a l'assemblea.
 • Si surt escollida la teva proposta l'hauràs de gestionar, liderar i organitzar    amb el suport dels tècnics de l'Ideal-OJG.
 • La proposta no pot superar els 1.200€ (iva inclòs). Si la proposta té un cost superior, s'ha de  preveure quins altres ingressos tindrà per dur-la a terme.
 • Cal concretar al màxim la proposta en el moment de presentar-la.  
  On s'ha de presentar la proposta?

Pots presentar la teva proposta de manera presencial a l'Ideal-OJG o bé a l'I-punt.